Tjenester

Vi har ikke bare lang erfaring og god kompetanse på appdesign og utvikling, men også innen markedsføring, forr.strategi og markedsstrategi.
Her kan du lese litt mer om våre tjenester.

Forprosjekt / Prototype

Enhver app trenger en klar strategi, et godt konsept og en definert forretningsmodell. Ved å investere i et forprosjekt definerer vi appen fra et bruker og forretningsmessig perspektiv, før valg av arkitektur og interaksjon. Ved å gjennomføre et forprosjekt gir vi deg også et ferdig design og prototype av appen, som du bør ta med deg som presentasjonen ovenfor investorer, partnere, og andre. I tillegg kan vi gi deg en mer konkret oversikt over hva appen og omkringliggende løsninger vil koste å utvikle.

Planlegging og strategi

Hver app vi jobber med er unik, og det kreves at vi har rett mann på rett sted. Derfor gjennomfører vi alltid en nøye utvelgelse av ressurser til hvert enkelt prosjekt ut ifra tidligere erfaring, kompetanse og ferdigheter når vi setter i sammen utviklingsteamet for ditt prosjekt. Her setter vi også opp klare mål for appen, definerer brukere og platformer, redegjør for evt. tekniske utfordringer, setter opp budsjett, deler opp prosjektet i mindre del leveranser, og setter opp en plan for gjennomføring og demo av løsningene underveis.

Design og brukeropplevelse

Design handler ikke bare om hvordan det ser ut og føles, men hvordan den fungerer. Et godt design og visuelt utrykk sammen med høy kvalitet og brukeropplevelse er viktig når vi skaper unike tilpasninger til hver enkelt plattform og skjermstørrelse. Vi legger ned mye energi på at appen og omkringliggende løsninger skal bli så profesjonelle som mulig, slik at både app og merkevare blir reflektert på en kvalitetsmessig måte.

Apputvikling for Apple iOS

Vi har utviklet apper for Apple AppStore i mer enn 9 år, og har erfaring med over 50 forskjellige app prosjekter. For oss kommer kvalitet fremfor pris, og vi utvikler derfor kun 100% native apper for iOS. Det vil si at vi skriver kodene i samme språk som mobilens operativsystem. For iOS er dette Objective-C/Swift og utviklingsverktøyet er Xcode. Det vil si at du kan være sikker på å ikke finne hybrid løsninger i noen av våre prosjekter, og for deg betyr det at produktet vi leverer vil ha en høy kvalitet og med liten grad av vedlikehold.

Apputvikling for Android

På samme måte som iOS har vi mange års erfaring med utvikling av Android apps. Selvfølgelig utvikler vi også her kun 100% native app og koder disse i Java i Googles eget utviklingsverktøy Android Studio.

Web-utvikling

Mange apper har ofte behov for et backend system som lar deg administrere brukere, roller og innhold, men også ha nettside for brukerne dine. Vi har jobbet med webutvikling i over 20 år og har en solid kompetanse på å bygge slike systemer. Vi programmerer i Ruby on Rails og drifter alle løsninger på Amazon AWS. Dette gir deg som kunde en helhetlig løsning med både apputvikling og webutvikling.

Lansering og markedsføring

Gratulerer! Nå er appen din ute, og du har alle muligheter for å kunne gjøre suksess. Mange tror at selv om appen ligger ute i AppStore eller Google play, så vil den få mange nedlastinger. Dette er ingen selvfølge og i mange tilfeller svært krevende å få publikum til å laste ned appen. Vi bistår i planlegging av markedsføring både før, under lansering og etter lansering.

Vedlikehold og Support

Nå som appen din er ute, så kan det fort skje uforutsatte ting, som f.eks at appen din plutselig krasjer. Eller enkelte brukere har problemer med å bruke appen på gamle enheter. Da er det viktig å ha en drifts og vedlikeholdsavtale som sikrer at appen din fungerer til enhver tid. Gjennom en slik avtale vedlikeholder vi appen, servere, database og vi fornyer nødvendige sertifikater hvert år.

Videreutvikling

Levetiden på en app er gjennomsnitlig 4 uker. Det er derfor nødvendig å tenkte gjennom en strategi hvor man holder brukerne fortsatt interessert i appen din. Dette kan man gjøre via Push-varsler, spørreundersøkelser, konkurranser m.m. Men aller viktigst for å få en bruker til å fortesette å bruke appen din er å komme med nye funksjonalitet og kanskje også et re-design etterhvert. Som leverandør vil vi gå sammen med deg også etter lansering, slik at appen din kan fortsette å gjøre suksess!